مسئله۳۸۶:  شخصی که دچار حساسیت است آیا فرو دادن اخلاطی که از انتهای بینی می آید و یا در حلق است، روزه اش را باطل می کند؟

اگر به فضای داخل دهان نرسد، فرو دادن آن اشکال ندارد.

فرو بردن اخلاط سر  وسینه اگر داخل فضای دهان شود:

o        احتیاط واجب فرو نبرد. [مشهور]

o        احتیاط مستحب فرو نبرد. [آیت الله سیستانی]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  حکم زردابه ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می شود چیست؟