مسئله ۴۸۴:  صیغه نذر بیان کنید؟

در انعقاد نذر باید صیغه مخصوص یعنی لِله عَلَیَّ کذا… و یا لفظی مرادف آن مانند اینکه  بگوید: «برای خدا بر من است که چنین کاری بکنم … » [مراجع]

نکته: حتی اگر  بگوید برای خدا نذر کردم چنین کنم کافی است. [آیت الله مکارم، (آیت الله سیستانی احتیاط واجب دارند)] 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  کاشتن ناخن مصنوعی چه حکمی دارد و حکم وضو با ناخن مصنوعی چیست؟