چرا ایران در نبرد با عراق، جنگ را در ماه‌های حرام تعطیل نمی‌کرد؟

چرا ایران با عراق در ماه های حرام جنگ کرد؟

تعطیل جنگ و نبرد در ماه‌های حرام حکمی نیست که قابل استثنا نباشد، بلکه در شرایطی قابل اجرا نیست. به عنوان نمونه در صورتی که تعطیلی جنگ به تقویت دشمن و تجدید قوای او و بروز خسارات بیشتر شود، آتش‌بس واجب نیست.

علاوه بر آن‌که در جنگ هشت ساله، ما مورد تجاوز قرار گرفته بودیم، و اگر جنگ را موقتاً رها می‌کردیم شاید مورد هجوم غافل‌گیرانه قرار می‌گرفتیم؛ چرا که دشمن ما پایبند به هیچ قانون بین المللی نبود.

فراتر از این، امام حسین”علیه السلام» نیز در ماه حرام در یک جنگ نابرابر مورد هجوم قرار گرفت و جنگ را تعطیل نکرد، بلکه در همان ماه به شهادت رسید.

اسلام کوئست

شاید بپسندید:  چطوری غذا خوردن را به کودک یاد بدم؟