مسئله ۳۳۴: کثیرالسفر به چه کسی می گویندو نمازش چه حکمی دارد؟

کثیر السفر به کسی می گویند که زیاد به سفر می رود مانند دانشجویان و طلاب و کارمندان و معلمان که مدام در رفت و آمد هستند اما دیدگاه مراجع:

نماز کثیرالسفر مثل دانشجویان و کارمندان شکسته است. [آیت الله امام]

در صورتی نماز کامل است که فقط سفر شغلی باشد. [رهبری]

هر کس به هر دلیلی زیاد سفر برود چه شغلی و چه تحصیلی و چه تفریحی یا زیارتی نمازش کامل است. [آیات عظام: سیستانی- فاضل]

چه سفر شغلی  و چه غیر شغلی نماز کامل است این در صورتی است که مسافرت در همان مسیر باشد و در مسیرهای دیگر که ارتباطی به رفت و آمد او ندارد  نمازش شکسته است.[بهجت] 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا مسواک زدن یا خلال کردن یا نخ دندان کشیدن برای روزه دار صحیح است؟