مسئله ۵۰۴: آیا در عقد موقت و دائم اجازه پدر شرط است؟

شرط صحت عقد است و اگر اذن پدر نباشد عقد باطل است. [آیات عظام: امام، نوری، تبریزی، در دختر غیر مستقل (سیستانی)]

با احتیاط واجب اجازه پدر شرط است. [آیات عظام: خویی، اراکی، صافی، مکارم، خامنه ای و اگر دختر متصدی زندگی خودش باشد (سیستانی)]

بنابراحتیاط تکلیفا اجازه  پدر شرط است. [آیات عظام: بهجت، فاضل] 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر مریض قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود آیا باید روزه بگیرد؟