مسئله ۳۲۹: در شهرهای خیلی بزرگ مسافت از کجا محاسبه می شود؟

فرقی بین شهرهای کوچک و بزرگ نیست[غالب مراجع ]

اگر  هر محله از محله دیگر جداست باید آخر محله خودمان را در نظر بگیریم

اما اگر محله ها متصل است اگر مسافت از منزل ۸ فرسخ بشود باید بنابر احتیاط واجب نماز را هم شکسته و هم کامل بخوانیم. [آیات عظام: امام- بهجت]

از آنجایی که عرفاً مسافر است ممکن است آخر کوی و برزنی یا محله ای باشد البته در شهرهایی که واقعا خیلی بزرگ هستند.   [آیت الله سیستانی]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر کسی روزه کفاره داشته باشد،آیا می تواند روزه مستحبی بگیرد؟