مسئله ۳۳۹: هنگام برگشتن به وطن حد ترخص به کجا گفته می شود؟

جایی که صدای اذان شهر را بشنویم و دیوار شهر را ببینیم.  [امام]

جایی است که صدای اذان شهر را بشنویم و مردم شهر را ببینیم. [آیات عظام: خویی- تبریزی]

جایی است که صدای اذان شهر را بشنویم. [آیت الله بهجت]

وقتی باید نمازمان را کامل بخوانیم که داخل وطن بشویم و قبل از آن نماز شکسته است. [آیت الله سیستانی]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا میشه نماز مستحبی به جماعت بخونم؟