مسئله ۳۳۷: هنگام ترک کردن وطن حد ترخص به چه جایی گفته می شود؟

جایی که نه صدای اذان شهر را بشنویم و نه دیوارهای شهر را ببینیم. [آیات عظام: امام- خویی- بهجت]

مردم شهررا نبیند حتی آنهایی که در خارج شهر و توابع آن هستند مسافر را نبینند و نشانه آن این است که او اهل شهر را نبیند. [آیت الله سیستانی]

فقط اگر صدای اذان شهر را نشنود کافی است.  [رهبری]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  فردی مرجع تقلیدش از دار دنیا رفته آیا می تواند همچنان برمرجع تقلید میت باقی بماند؟