مسئله 282: موقعی که امام تکبیره الاحرام گفته آیا صف دوم  می تواند قبل از صف جلو تکبیر بگویند؟

بعد از تکبیر امام اگر صف جلو آماده نماز و تکبیر گفتن آنان نزدیک باشد کسی که در صف بعد ایستاده ،می تواند تکبیر بگوید.  [غالب مراجع]

نکته: انتظار بر خلاف احتیاط است.  [آیت الله مکارم]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  کسی که باید پی در پی روزه بگیرد اگر بدون عذر یک روز نگیرد چه حکمی دارد؟