مسئله 277: چه نوع حائلی در نماز جماعت دارای اشکال است؟

اگر حائل در حال قیام ورکوع باشد جماعت باطل است. [غالب مراجع]

اگر خیلی کم باشد مثلاً به مقدار یک وجب اگر چه مانع در حال سجده باشد اشکال ندارد. [غالب مراجع]

اگر حائل در حال نشستن باشد برخی مثل نظر مرحوم حضرت امام اشکال نمی دانند اما مراجعی همچون آیت الله سیستانی اشکال می دانند .

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر آب مسح سر با آب صورت مخروط و قاطی شود باید چکار کنم؟