مسئله ۳۵۷: ابتدا و انتهاء نیت روزه بطور عادی چه زمانی است؟

۱- برای روزه ماه رمضان و روزه واجب معین دیگری مثل نذر معین:

از اول شب تا اذان صبح فرصت دارد نیت کند. [مشهور]

آخرین وقت نیت روزه واجب معین برای شخص ملتفت بنابر احتیاط واجب هنگام اذان صبح است. [آیت الله سیستانی]

۲- برای روزه واجب غیر معین مثل روزه غذا و کفاره و نذر مطلق:

از اول شب تا اذان ظهر فرصت دارد نیت کند.(مشهور)

۳- برای روزه مستحبی از اول شب تا زمانی که به اندازه نیت کردن به مغرب مانده باشد. (اجماع)

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا نذر فرزند بدون اجازه پدر صحیح است؟