مسئله ۵۲۲: گرفتن درصد بسیار کم به عنوان کارمزد توسط صندوق های قرض الحسنه به منظور تأمین مخارج صندوق چه حکمی دارد؟

*بهره وام زیاد باشد یا کم حرام است هر چند به اسم کارمزد باشد اما اگر آنچه گرفته می شود در حقیقت برای مخارج صندوق و حقوق کارمندان باشد به مقدار متعارف با توافق دو طرف اشکال ندارد. [آیات عظام: امام، رهبری، فاضل، مکارم]

گرفتن کار مزد حرام است هر چند آنچه که گرفته می شود در حقیقت برای مخارج صندوق و حقوق کارمندان باشد. [آیات عظام: بهجت، سیستانی، وحید]

البته به نظر ایت الله سیستانی در بانک های دولتی دادن کارمزد اشکالی ندارد چون بانکهای دولتی از نظر ایشان حکم مجهول المالک را دارد و ایشان اجازه عام را صادر نموده اند.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

شاید بپسندید:  مقدار راه رفتن روی زمین برای پاک شدن کف کفش باید چه مقدار باشد؟