مسئله ۳۳۱: سفر فرزند بدون اذن پدر و مادر چه حکمی دارد نمازش شکسته یا کامل؟

اگر والدین او را از سفر نهی کرده باشند باید نمازش را کامل بخواند. [آیت الله بهجت]

اگر والدین نهی کرده اند و این سفر موجب اذیت و آزار ایشان باشد باید نماز را کامل بخواند. [آیات عظام: مکارم- فاضل]

حتی اگر از این سفر نهی نکرده باشند اما موجب اذیت و آزار آنها شود نماز را کامل باید بخواند.   [آیات عظام: امام خویی- سیستانی]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا بعد از تیمم بدل از غسل، تیمم بدل از وضو نیز لازم است؟