مسئله 246: اگر فردي در منزل خود ظروف نقره دارد اما فقط برای زینت است نه برای خوردن چه حکمی دارد؟

حرام است. [ آیت الله فاضل]

حرام نیست. [آیات عظام: امام- بهجت تبریزی]

احتیاط واجب جایز نیست. [آیت الله مکارم]

بنابر احتياط مستحب ترک کند.   [آیات عظام: خویی- سیستانی]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  حکم خوارج و ناصبی ها و غلاة را بیان فرمایید؟