آیا می شود بر کفن میت آیات قرآنی را نوشت؟

مانعی ندارد ولی باید رعایت کنند که زیر بدن میت و یا قسمت اسافل بدن میت نباشد و در معرض نجس شدن هم نباشد و یقین به نجس شدن آن حاصل نشود.( مجمع المسائل ج۱ ص ۹۳ ص ۳۷ و ۳۹)

پاسخ گویی به سوالات شرعی از طری قسمت تماس با ما و قسمت نظرات ممکن می باشد.

شاید بپسندید:  مأموم یا امام آیا می توانند نمازی را که به جماعت خوانده اند تکرار کنند؟