مسئله ۳۶۶: معنای نیت قطع چیست ؟

نیت قطع : یعنی در بین روز قصد کند که دیگر روزه نباشد هر چند بعدا پشیمان شود.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا وضو گرفتن در ایام عادت ماهانه صحیح است؟