مسئله ۳۴۳: مدت قصد ماندن؟

باید  تصمیم بگیرند تا آخر عمر در آن جا بمانند. [آیات عظام: خویی- فاضل- سیستانی- رهبری]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا وجود پرده یا حائل بین زن و مرد یا بین امام جماعت مرد و مأموم زن اشکال دارد؟