مسئله 265: چند مسئله درباره اهمیت جماعت ذکر نمایید؟

مستحب است نماز های واجب خصوصاً نمازهای یومیه را به جماعت بخوانند و در نماز صبح و مغرب و عشاء خصوصاً برای همسایه مسجد و کسی که صدای اذان مسجد را می شنود بیشتر سفارش شده است.

حاضر نشدن به نماز جماعت از روی بی اعتنایی جایز نیست و سزاوار نیست که انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند.

مستحب است انسان صبر کند که نماز را به جماعت بخواند و نماز جماعت در غیر اول وقت از نماز فرادی در اول وقت بهتر است و نیز نماز جماعتی که مختصر می خوانند از نماز فرادی طولانی بهتر است [غالب مراجع]

در روایتی آمده که اگر عدد نماز گزاران از ده نفر تجاوز کند اگر تمام آسمان ها کاغذ و تمام دریاها مرکب و درختان قلم و جن و انس و ملائکه نویسنده شوند نمی توانند ثواب یک رکعت آن را بنویسند.

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  باطل کردن عمدی روزه نذر معین چه حکمی دارد؟