مسئله ۴۹۵: فرق های عقد و طلاق  را بیان کنید؟

در عقد شاهد لازم نیست اما مستحب است اما در  طلاق حضور دو شاهد عادل لازم است.

در  عقد پاک بودن زن لازم نیست اما در طلاق حتماً باید زن در حال حیض و نفساء نباشد. 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  روزه زن مستحاضه چه حکمی دارد؟