مسئله ۳۴۵: وطن عرفی به چه وطنی گفته می‌شود؟

جایی است که نه در آنجا متولد شده ایم و نه بزرگ شده ایم و نه تصمیم بر سکونت در آنجا گرفته ایم. بلکه آن قدر آنجا بمانیم که مردم بگویند آن جا وطن ماست. [آیات عظام: امام- فاضل- بهجت- مکارم]

مانند کسی  زندگی می کنیم که آنجا وطنش است و اگر مسافرتی برای ما پیش بیاید به همان جا بر می گردیم.  [آیت الله خویی]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگه توی مسجد جای کسی را غصب کنم حکم نمازم چیه؟