مسئله ۵۴۳: کفاره قسم چه مقدار است؟

اگر فردی قسم بخورد و عمداً مخالفت کند باید کفاره بدهد یعنی یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند سه روز روزه بگیرد. [آیات عظام: امام، فاضل، خامنه ای مکارم، بهجت]

باید یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر نتوانست سه روز پی در پی روزه بگیرد. [آیات عظام: خویی، سیستانی]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر امام جماعت بخاطر عذری با تیمم،وضوی جبیره،لباس نجس نماز بخواند آیا می توان به او اقتدا کرد؟