مسئله ۳۶۸: حکم نیت قطع در روزه واجب چیست؟

نیت قطع در روزه  واجب :

۱- واجب معین

o        مبطل است اگر چه دوباره نیت کند [ مراجع غیر از آقای سیستانی]

o        اگر دوباره نیت روزه نماید به احتیاط واجب آن را تمام کند و قضا آن را هم به جا آورد [آیت الله سیستانی]

۲- بواجب غیر معین

اگر مجددا نیت کند تا قبل از ظهر روزه صحیح است [مراجع ]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا فردی که مسافر است می تواند در نماز جمعه شرکت کند؟