مسئله ۵۴۴: تقاص چیست؟ و آیا مراجع تقلید تقاص را جایز می دانند؟

تقاص عبارت است از این که طلبکار می تواند معادل طلب خود را از ملک بدهکار بدون اجازه بردارد. و تملک نماید.

تقاص با چند شرط جایز است:

بدهکار عالم و مطلع به بدهی خود به طلبکار باشد.

بدهکار تمکن و قدرت بر پرداخت بدهیش به طلبکار  دارد و با وجود مطالبه، طلبکار، امتناع می ورزد.

مال تقاص شده از مستثنیات نباشد مثل خانه و مرکب و…

متعلق حق غیر نباشد مثل حق الرهانه یعنی این که فرد طلبکار بخواهد مالی را که بدهکار نزد طلبکاران دیگر گرو گذاشته تقاص نماید بدون اذن طلبکاران جایز نیست زیرا حق دیگران در آن مال گروئی هست. [مشهور مراجع]

نکته: آیت الله فاضل لنکرانی و گلپایگانی و اراکی و مکارم شیرازی علاوه بر ۴ شرط بالا دو شرط دیگر را هم قائل هستند:

o        اخذ حق با مراجعه به حاکم شرع یا وکیل او ممکن نباشد.

o        بنابر احتیاط (یا فتوی) تقاص با اذن حاکم شرع یا وکیل او باشد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  ابتدا و انتهاء نیت روزه بطور عادی چه زمانی است؟