مسئله۵۱۶: راه های فرار از ربا در معاملات چیست آنها را نام ببرید؟

دو معامله جداگانه و مستقل انجام دهند، مثلاً راه صحیح آن است که شکر را با وزن معین و قیمت معین بفروشند. و قند را با وزن معین و قیمت معین بخرند و یا در مثال طلا باید طلای مستعمل را با وزن عین و قیمت معین بفروشند و طلای ساخته را با وزن و قیمت معین بخرند. یعنی دو معامله جداگانه انجام دهند.

کسی که مقدار کمتر را می دهد چیزی را ضمیمه کند مثلاً یک مَن گندم و یک بسته دستمال کاغذی را به یک مَن و نیم گندم بفروشد یا مثلاً طلا فروش علاوه بر ۲۰ گرم طلای ساخته یک خودکار ضمیمه کند در مقابل ۲۰ گرم طلای مستعمل با ۵۰ هزار تومان پول. 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا سود بانکی حلال است یا حرام؟ آیا سود بانکی ربا است؟