مسئله ۵۱۵: با چند شرط ربا در معاملات محقق می شود؟

اگر سه شرط با هم در معامله جمع شود آن معامله ربوی است:

o        دو طرف معامله (کالا و عوض آن) هم جنس باشد.

o        هر دو وزنی یا پیمانه ای باشد.

o        یک طرف زیاده داشته باشد فرقی ندارد زیادی همجنس باشد یا غیر همجنس، زیادی عین باشد یا حکمی.

مثال:

–        قند و شکر و آب نبات هم جنس اند بنابراین معاوضه ۵ کیلو شکر با ۳ کیلو قند ربا است و یا معاوضه ۵ کیلو گرم قند با ۵ کیلو گرم شکر به علاوه هزار تومان ربا است.

–        معاوضه ۱۰ کیلو برنج اروگوئه با ۵ کیلو برنج ایرانی ربا است. و یا معاوضه ۱۰ کیلو برنج اروگوئه با ۱۰ کیلو برنج ایرانی به علاوه ۵۰۰۰ تومان ربا است.

–        معاوضه ۲۰ گرم طلای مستعمل و شکسته با ۱۵ طلای ساخته ربا است و یا معاوضه ۲۰ گرم طلای ساخته با ۲۰ گرم طلای شکسته به علاوه ۱۰ هزار تومان مزد ساخت ربا است.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا هر غسل واجبی کفایت از غسل جنابت می کند؟