مسئله ۳۴۴: مدت ماندن برای صدق وطن اتخاذی چه مقدار است ؟

باید به مقداری سکونت کنیم که عرفا اهل آنجا محسوب شویم و این مقدار برای افراد مختلف متفاوت است.  [آیات عظام:  امام- رهبری- وحید- خویی سیستانی- بهجت]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  چگونه زمین نجس شده را پاک کنم؟