مسئله۵۲۳:  حکم مصرف وام در غیر مورد چیست؟ آیا فرد مالک آن پول می‌شود مثلاً بانک وام خودرو می دهد اما  وام گیرنده با آن وام خانه  می خرد یا جهیزیه دختر خودش را فراهم می کند؟

خیر، حق ندارد آن را در غیر کار معین شده مصرف کند. [مراجع]

نکته: برخی از مراجع همچون مقام معظم رهبری و آیات عظام: مکارم، فاضل، سیستانی، قائل به این مطلب هستند که فرد مالک این پول هم نمی شود و تصرف در آن دارای اشکال است.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  در چه صورت مسافر نمی تواند روزه بگیرد؟