مسئله۳۷۶:  آیا روزه نذری که زمانش را مشخص کرده مثلا نیمه شعبان، می تواند در سفر بگیرد؟

خیر، و اگر سفر رفت باید قضایش را بگیرد. [ حضرت امام و آیات عظام:  فاضل- خویی]. و بعضی فرموده اند بنابراحتیاط واجب نباید سفر رود. [ آیت الله مکارم].

و اما نسبت به پرداخت کفاره نذر در صورت رفتن به سفر آیات عظام: خویی،   زنجانی فرموده اند اگر مجبور به مسافرت بود کفاره ندارد. و آقای فاضل می فرمایند حتی اگر با اختیار سفر کند نیز کفاره ندارد. وآقای مکارم کفاره را بنابر احتیاط واجب می دانند. 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  کسی که به جای غسل واجب تیمم کرده آیا می تواند داخل مسجد و حرم شود؟