در این مطلب فیلم آموزش تصویری ایجاد قرنیز در نرم افزار تریدی مکس برای ساختن قرنیز در برنامه تریدی مکس قرار داده است.

لینک دانلود فیلم آموزش تصویری ساخت قرنیز در تریدی مکس

شاید بپسندید:  دانلود درس فلسفه ی فرهنگ استاد رشاد سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲