در این قسمت آموزش تصویری روتیشن روج کمبت آماده شده است

دانلود فیلم آموزشی تکنیک های ادبیات با استاد احمدی و دکتر آیان 

شاید بپسندید:  دانلود درس خارج فقه استاد مقتدایی سال جاری امسال و سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳