مسئله ۳۴۷: مدت زمان برای آن که یک مکانی برای ما مقر محسوب شود چه مقدار است؟

قصد ۷ الی ۸ سال فقط برای زندگی کفایت می کند لذا اگر برای تحصیل یا شغل آ. [رهبری]

باید  تصمیم داشته باشیم که یک سال و نیم در آن مکان بمانیم اما در ماه اول احتیاط شود یعنی هم نماز را کامل بخواند و شکسته. [آیت الله سیستانی‍]

دو سال قصد ماندن در آن مکان را داشته باشد. [آیت الله خویی]

یک سال قصد ماندن در آن جا داشته باشد کافی است و دو یا سه ماه اول را هم شکسته بخواند و هم کامل. [آیت الله مکارم]

یک سال کافی است[وحید]. 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا پول قرض بدم و آن را به قیمت طلا حساب کنم و موقع پرداخت به نرخ طلا حساب کنم؟