مسئله 314:  آیا فردی که مسافر است می تواند در نماز جمعه شرکت کند؟

بله می تواند شرکت کند.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا به هم زدن دو دست بعد از گذاشتن دست ها روی خاک لازم است یا مستحب است؟