مسئله ۳۴۶: معنای مقر را ذکر نموده و کدام یک از مراجع مقر را قبول دارند؟

مقر یعنی محل استقرار و محلی است که تصمیم نگرفته ایم تا آخر عمر در آنجا بمانیم. [مثل دانشجو]بلکه می خواهیم مدت معینی در آن جا بمانیم با این که مقر وطن محسوب نمی شود، اما احکام وطن را بر ایمان دارد لذا وطن حکمی هم به آن می گویند.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آخرین وقت نماز ظهر و عصر چه زمانی است؟