مسئله۳۹۴ : حکم زیر زبان گذاشتن ناس، داروهای زیر زبانی و مانند آن چیست؟

احتیاط واجب از مواد مخدری که از راه بینی یا زیر زبان جذب می شود خود داری کند و اگر آب دهان مخلوط با ماده ناس را فرو ببرد، موجب بطلان روزه اش می شوداما قرصهای زیر زبانی را بشرطی که چیزی وارد حلق نشود اشکال نمی دانند . [مقام معظم رهبری]

[ در مورد ناس ]، اگر چیزی به حلق نرسد از جهت روزه اشکال ندارد. [آیت الله بهجت]

شیء مزبور [نسوار که از تنباکو و آهک تهیه می شود و در دهان می گذارند و مقداری هم سبب بی حالی می شود] مطمئنا برای روزه اشکال دارد و در غیر حال روزه نیز استفاده از آن شرعا بدون اشکال نیست. [آیت الله مکارم]

جواب این سوال در استفتائات آیات عظام فاضل پیدا نشد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  چند قاعده کلی درباره احکام نجاسات