مسئله۴۶۱: وظیفه خانمی که سال اول یا سالهای اول تکلیف روزه اش را خورده چیست؟

کسی که چند سال روزه بجا نیاورده اگر جاهل به حکم بوده در حدی که احتمال وجوب هم نمی داده کفاره ساقط است. [حضرت امام]

کفاره ندارد خواه جاهل مقصر باشد یا قاصر. [آیت الله مکارم]

توجه: کفاره ندارد به این معنا نیست که روزه را نباید قضا کند.بلکه روزه را قضا نماید ولی کفاره ندارد

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آيا زن حائض در زمان حيض مي تواند غسل جنابت انجام دهد؟