مسئله ۴۹۸: طلاق خلع چه شرایطی دارد و آیا رجوع با مرد است یا زن؟

طلاق خلع دارای دو رکن است:

o        تنفر و کراهت زن نسبت به مرد

o        مهر و یا مال دیگری را به شوهر خودش ببخشد و لازم نیست همه مهریه  خودش را ببخشد اگر بخشی از آن را هم ببخشد کافی است.

اگر زن در بین عده طلاق خلع یا مبارات از بخشش خود برگردد شوهر می تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  کسی که نمیتواند کفاره روزه رمضان بدهد باید چکار کند ؟