مسئله۴۱۹: وظیفه دختر بچه هایی که به خاطر ضعف  بنیه نمی توانند روزه بگیرند و تا سال بعد هم نمی توانند قضای آن را بگیرند چیست؟

باید برای هر روز یک مد طعام بدهد و قضای این روزها بر او واجب نیست. [آیات عظام: خویی- مکارم]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر به واسطه مریضی روزه نگیرد و مرض او تا رمضان سال بعد طول بکشد چه حکمی دارد؟