مسئله 309: سخن گفتن در بین خطبه هاي نماز جمعه چه حکمی دارد؟

كراهت دارد. [آیات عظام: امام- فاضل]

کار خلافی کرده است. [آیت الله مکارم]

جایز نیست: 3 حالت دارد:

–           مطلقـا.  [آیات عظام: خویی- وحید]

–           بنا بر احتیاط واجب در صورتی که سخن گفتن مانع از گوش دادن به خطبه هاست. [آیت الله سیستانی]

–           جایز نیست در صورتی که اورا از گوش دادن واجب باز دارد. [آیت الله بهجت]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر کسی روزه کفاره داشته باشد،آیا می تواند روزه مستحبی بگیرد؟