مسئله ۳۶۱: اگر کسی برای میتی اجیر شده که روزه بگیرد آیا می تواند روزه مستحبی بگیرد؟

اشکالی ندارد. [مشهور]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  مس ترجمه قرآن بدون طهارت و وضو چه حکمی دارد؟