مسئله ۳۳۸: معنای ندیدن دیوار شهر چیست؟

معنای ندیدن دیوار شهر این است که دیوارها کاملا معلوم نباشد نه آن که دیوارها هیچی پیدا نباشد.  [مشهور]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  خواستگاری دارم که قبلاً دزدی می‌کرده ولی الان توبه کرده، حکم اموال و دارایی‌ اش چیست؟