مسئله ۴۶۵: آغاز سال خمسی برای افراد از چه زمانی شروع می شود؟

آغاز سال خمسی برای کسانی که در آمد تدریجی روزانه دارند مانند تاجر و کاسب از وقتی است که شروع به کار  می کنند و برای کارمند و کارگر اولین درآمد و حقوق آنان است و برای کشاورز و مانند آن از اولین محصولی است که برداشت می کنند. [آیات عظام: امام، رهبری، فاضل، بهجت]

آغاز سال خمسی برای هر کسی اولین در آمد اوست و چنانچه از مخارج سال زیاد آمد باید خمس آن را بپردازد. [آیت الله مکارم]

آغاز سال خمسی از وقتی است که شروع به کار می کند. [آیات عظام: سیستانی، وحید] 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا عدالتی امام جماعت یعنی گناه کبیره نکند یا گناهان صغیره هم انجام ندهد؟