مسئله308: حکم خواندن خطبه ها نماز جمعه قبل از زوال چیست؟

جایز است. [آیات عظام: امام- فاضل- رهبری]

جایز نیست. [آیات عظام: خویی-بهجت]

بنابر احتیاط لازم بعد از زوال باشد{وحید، مکارم}.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  فرق های عقد موقت و دائم چیست؟