مسئله ۴۶۳: شخصی برای قضای روزه ماه رمضان اجیر شده و بعد از ظهر افطار کرده آیا کفاره دارد؟

خیر کفاره ندارد. [آیت … فاضل]

حکم قضای خود را دارد. [ آیت… بهجت]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  زمین که جزو پاک کننده ها است منظور کدام زمین است؟