مسئله۴۰۵:  کسی که در تنگی وقت قبل از اذان صبح به جهت جنابت تیمم کند آیا میتواند با آن نماز بخواندیا باید غسل کند؟

بنا بر احتیاط واجب باید برای نماز صبح غسل کند[امام]

باید برای نماز صبح غسل کند. [آیات عظام: فاضل-سیستانی-وحید-بهجت- مکارم]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  برای تطهیر ظروف با آب کر و جاری و آب قلیل چند مرتبه آب ریختن لازم است؟