متن شعر شب شهادت حضرت عباس (ع) از حاج سعید حدادیان

 

پشت هر تیر پر درآوردم

از دل ابر، سر درآوردم

آسمان، خاک زیرپای تو بود

از همانجا قمر درآوردم

دوش گفتی به من “بنفسی انت”

من از آن جمله پر درآوردم

رجزی خوانده ام که از دشمن

بانگ(( این المفر)) درآوردم

بارها اهل لشگر خود را

از لهیب خطر درآوردم

پسر حیدرم کزین لشگر

با نهیبی پدر درآوردم

تا به پای تو خون دل ریزم

تیر از دیده تر درآوردم

 منبع: پایگاه اشعار


Google


کلمه مورد نظر را وارد و سپس سرچ کنید

شاید بپسندید:  متن شعر حضرت زینب(س)-اربعین