مسئله ۵۳۰: رهن و اجاره صحیح را که بین صاحب خانه و مستأجر بسته می شود کاملاً توضیح دهید؟

در میان مردم متداول شده مبلغی پول به عنوان رهن و گرو به مؤجر می دهند این که آن را رهن می نامند تعبیری است مسامحی و در واقع رهن نیست . رهن گذاشتن پولی که مصرف می شود صحیح نیست زیرا بر مالی که در گردش  است و آن را نگه نمی دارند رهن شرعی صادق نیست. بلکه قرض است یعنی مستأجر پول را به صاحب خانه قرض می دهد.

صورت شرعی رهن و اجاره:

اجاره باید اصل باشد و قرض فرع باشد، به این صورت که قرض در ضمن قرار داد اجاره شرط شود.

مثلاً مؤجر (صاحب خانه) به مستأجر می گوید: خانه ام را به مبلغ و مدت معین اجاره می دهم به شرط  این که یک میلیون تومان قرض الحسنه تا پایان مدت اجاره به من بدهی و مستأجر در جواب می گوید: این اجاره را به شرط قرض قبول کردم این نوع قرار داد را فقط آیت الله اراکی و آیت الله سیستانی بنابر احتیاط واجب جایز نمی دانند و ربا می دانند.

صور غلط و شرعی رهن و اجاره:

۱- مستأجر به مؤجر بگوید: یک میلیون تومان قرض می دهم به شرط این که خانه ات را به کمتر اجاره بدهی که به نظر تمام فقها ربا و حرام است.

۲- مؤجر به مستأجر می گوید: منزلم را این طور اجاره می دهم که یک میلیون تومان به من قرض بدهی و ماهی ده هزار تومان اجاره بدهی که این حالت هم به نظر مراجع شبهه ربا دارد زیرا از مصادیق قرض مشروط به زیاده است.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  روزه زن مستحاضه چه حکمی دارد؟