اموال میت اگر هیچ وارثی غیر از شوهرش نداشته باشد، به چه کسی می‌رسد؟

همسر مردی که هیچ فرزندی نداشته در حادثه رانندگی فوت نموده و از طرفی تمام اقوام و بستگان تنی مرحومه نیز قبلاٌ فوت نموده‌اند، اکنون تکلیف دیه و میراث وی چگونه است؟

دیه مانند سایر اموال میت بین وارثان تقسیم می‌گردد و سهم الارث زوج و زوجه به شرح زیر است:

اگر میت زن بوده و دارای فرزند باشد، یک چهارم از اموال او به شوهرش می‌رسد و در صورتی‌که فرزندی نداشته باشد، نیمی از اموال به شوهر خواهد رسید، و اگر هیچ قوم و خویش مستحق ارثی نیز برای زن نباشد، نصف دیگر از اموالش نیز به شوهر خواهد رسید.

بنابر این در فرض سؤال، تمام اموال میت به همسر وی می‌رسد.

اما اگر میت مَرد بوده و دارای فرزند باشد، یک هشتم از اموال او به همسرش می‌رسد و در صورتی‌که فرزندی نداشته باشد، یک چهارم از اموال به همسر خواهد رسید، و اگر هیچ قوم و خویش و وارثی برای مرد نباشد، باقی اموال او به امام می‌رسد، که در زمان عدم حضور امام، امور آن به دست مجتهد جامع الشرایط بوده و بین فقرا تقسیم می‌گردد.(۱)

________________________________________

(۱).  ر.ک: ادیب، عباسعلی، ارث و تقسیمات آن، ص ۸۵، بوستان کتاب،قم، ۱۳۸۶ش.

اسلام کوئست

شاید بپسندید:  تفسیر واژه «ابتر» در آیه پایانی سوره کوثر، جز مقطوع النسل شدن چیست؟