مسئله ۳۸۴: مسواک نکردن بعد از خوردن سحری چه حکمی دارد؟

اگر خلال و مسواک نکند:

و بداندکه بقایای غذادر حلقش بین روز فرو می‌رود:

o        اگر در بین روز اتفاق افتاد، روزه اش باطل است. [مشهور]

o        اگر در بین روز اتفاق نیافتاد:

–        باز هم روزه اش باطل است و قضا دارد. [آیات عظام: فاضل- بهجت- خویی-سیستانی]

–        احتیاط واجب روزه اش باطل است و قضا دارد. [آیات عظام: امام- مکارم]

و اگر احتمال دهد بقایای غذا فرو رود، باطل نیست. [مشهور]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آخرین وقت نماز ظهر و عصر چه زمانی است؟