در این مطلب سخنرانی استاد پناهیان درباره «چطور نماز خوب بخوانیم» قسمت سوم برای دانلود تهیه شده است.

 

منبع: مستضعفین تی وی

شاید بپسندید:  دانلود درس خارج اصول استاد موسوی جزایری(دوره جدید-از ابتدای فروردین)