مسئله ۳۳۵: برای کثیرالسفر شدن حداقل باید در یک ماه چه مقدار رفت و آمد کنیم؟

نمازش در هر صورت شکسته است. [امام]

هر ده روز حداقل به یک سفر شرعی برود. [آیات عظام: رهبری- فاضل بهجت]

در ماه حداقل ده روز در سفر باشد ولی اگر ۸ یا ۹ روز باشد بنابر احتیاط واجب باید هم شکسته بخواند و هم کامل. [آیات عظام: سیستانی- خویی]

حداقل ماهی ۱۲ روز در رفت و آمد باشد یا یک ماه هر روز بغیر از جمعه ها [آیت الله مکارم]

اکثر ایام یا یک روز در میان به مسافرت برود.[وحید]  

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا کسی که زنا کرده عده داره؟